Az örökbefogadással kapcsolatos öröklési szabályok

Az örökbefogadással az örökbe fogadott az örökbefogadó szülő vér szerinti gyerekének státuszába kerül. Ugyanakkor az örökbefogadásnak az öröklés szempontjából létezik néhány speciális szabálya. Az általános szabály szerint az örökbefogadott – az örökbefogadás fennállása alatt – az örökbefogadó vér szerinti leszármazójaként örököl (Ptk. 617 § (1) bekezdés). Ha tehát az örökbefogadónak egy vér szerinti és egy örökbefogadott gyermeke van, akkor utána ez a két gyermek fejenként egyenlő arányban örököl, semmiféle különbség nincs a vérszerinti és az örökbefogadott gyermek jogállása között. Ennek természetesen feltétele, hogy az örökbefogadás az örökség megnyíltának – vagyis az örökhagyó halálának – pillanatában fennálljon. Az örökbefogadást ugyanis a felek közös kérelmére a gyámhatóság, valamelyik fél keresete alapján pedig a bíróság felbonthatja (Csjt. 56-57. §), és a felbontással annak joghatásai – így öröklési jogi hatásai is – megszűnnek.

 

Az örökbefogadás ugyanakkor nem érinti az örökbefogadott törvényes öröklési jogát vérszerinti rokonai után (Ptk. 617. § (2) bekezdés). Ez azt jelenti, hogy az örökbe fogadott gyermek nem csak örökbefogadó szüleitől és azok családjától, hanem vér szerinti rokonaitól is örökölhet. Ugyanakkor az örökbefogadott után – ha az örökbefogadás életében nem szűnt meg – leszármazó és házastárs hiányában elsősorban az örökbefogadó szülők illetve azok rokonai örökölnek a törvényes öröklés szabályai szerint (Ptk. 617. § (3) bekezdés). A vérszerinti rokonok öröklése csak akkor jöhet szóba, ha az örökbefogadott után sem leszármazó, sem házastárs, sem az örökbefogadó illetve az örökbefogadó rokonai nem örökölnek (Ptk. 617. § (4) bekezdés).

Titkos örökbefogadás esetén az örökbefogadott és vérszerinti rokonai között – az örökbefogadás fennállta alatt – nincs törvényes öröklési kapcsolat (Ptk. 618. §), vagyis sem az örökbefogadott nem örökölhet vérszerinti rokonai után, sem a vérszerinti rokonok az örökbefogadott után. Titkos örökbefogadásnak nevezzük azt az esetet, amikor a vérszerinti szülő az örökbefogadáshoz úgy adja a hozzájárulását, hogy az örökbefogadó személyét nem ismeri (Csjt. 48. § (3)-(4) bekezdés, vagy a hozzájárulására azért nincs szükség, mert szülői felügyeletét megszüntető jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll (Csjt. 48. § (5) bekezdés a) pont; Csjt. 88. §), illetve intézeti nevelt gyermekét a gyámhatóság örökbe fogadhatónak nyilvánította (Csjt. 48. § (5) bekezdés b) pont; Csjt. 48/A. §). Ezekben az esetekben a gyermek és a vérszerinti szülő közötti kapcsolat olyan mértékben megszakadt, hogy a törvény azt az öröklési kapcsolat megszakadásában is érvényre kívánja juttatni.

Forrás: Opten Kft.