Öröklés

Az elhunyt személyek vagyona az örökösöket illeti meg, ezek a végrendeletben vagy a törvényben meghatározott személyekre szállnak át. A elhunyt személy halálát alapesetben a halottkém köteles bejelenteni az illetékes jegyzőnek.

A jegyző, vagy a közjegyző gondoskodik a hagyatéki leltár felvételéről, amennyiben kötelező a leltár felvétele a hagyatéki leltár szabályai

Az elhunyt személy örökösöket illető vagyona többféle veszélynek lehet kitéve, ezekben az esetekben lehetőség van biztosítási intézkedés alkalmazására.

A hagyatéki eljárás lefolytatását a közjegyző végzi el. A legtöbb esetben [hagyatéki tárgyalás] tartására is sor kerül, azonban vannak olyan esetek, amikor hagyatéki tárgyalás nélkül is befejeződik az eljárás. A hagyatéki eljárás végén a legtöbbször megtörténik a hagyaték átadása az ara jogosult személy számára. Egyes esetekben az állam jogosult a hagyatékra, ilyen esetben az állam szerzi meg a hagyaték tárgyait.