A halotti anyakönyvi kivonat

A Ptk. rögzíti, hogy a jogképesség a halállal szűnik meg, tehát azt általános és rendszerint érvényesülő szabályt, miszerint az ember ettől az időponttól kezdve nem jogalany, jogai és kötelezettségei nincsenek. A halál tényét halottvizsgálat alapján a halotti anyakönyv tartalmazza, amit pedig a halotti anyakönyvi kivonat igazol.

A halál megállapítása orvosi szakkérdés, akkor következik be, amikor a légzés, a keringés és az agyműködés teljesen megszűnik, ezért a szervezet visszafordíthatatlan felbomlása megkezdődik. (Az Eütv. ezen túl különbséget tesz a klinikai halál, az agyhalál és a perinatális halál közt.)

(Polgári jogi szempontból ennek legfőbb jelentősége az öröklési jogban rejlik- fontos a halál bekövetkeztének pontos megállapítása, és hogy ez alapján mikor nyílik meg az öröklés mások javára. A hagyaték (az ember halála pillanatában fennálló jogai és kötelezettségei) mint egész száll át az örökösökre.)